Koncert - Dvořákovo klavírní kvarteto

Poslední březnový den se v Muzeu PETROF pořádal koncert slavného Dvořákova klavírního kvarteta.  Posluchači vyslechli skladby Gustava  Mahlera, Ludwiga van Beethovena a  samozřejmě Antonína  Dvořáka.

Součástí koncertu byla i prohlídka Muzea PETROF.  Akce se setkala s mimořádným úspěchem!